CHÓR KAMERALNY

Akolada

O nas

Chór Kameralny „Akolada”

Powstał w 2002 r. w odpowiedzi na potrzebę wspólnego muzykowania grupy przyjaciół. Dyryguje nim jego współzałożycielka dr hab. Renata Szerafin-Wójtowicz, prof. nadzw. Od 2007 r. zespół pracuje pod patronatem Bydgoskiej Szkoły Wyższej. Zespół tworzą zarówno bydgoszczanie jak i torunianie: muzycy, nauczyciele, studenci, przedstawiciele prawa i służby zdrowia. Podstawą repertuaru są utwory a cappella sakralne i świeckie kompozytorów różnych epok i narodowości, a także inspirowane polskim folklorem.

Zespół promuje młodych kompozytorów regionu, dokonując prawykonań ich dzieł: Marcina Gumieli, Łukasza Urbaniaka, Magdaleny Cynk, Piotra Salabera. 

Od 2008 roku Chór Kameralny „Akolada” podjął współprację z bydgoskimi uczelniami wyższymi umożliwiając przygotowanie i przeprowadzenie koncertów dyplomowych przez studentów kieunków dyrygentury chóralnej Akademii Muzycznej w Bydgoszczy i Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. W trosce o rozwój młodych adeptów sztuki dyrygentury chóralnej Chór wielokrotnie brał udział w warsztatach dyrygenckich, m.in. z Philipem Lawsonem z Wielkiej Brytanii, z dr Jonem Fyllingiem z Norwegii dając sposobność do zdobycia doświadczenia przez studentów akademii muzycznych.

Dzieła wokalno-instrumentalne

Zespół wielokrotnie wykonywał również dzieła wokalno-instrumentalne, np. Canti Laudantes J. Świdra, program musicalowo-operetkowy, utwory W. Kilara z towarzyszeniem Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej, orkiestry Filharmonii Pomorskiej, czy Filharmonii Bałtyckiej. Co więcej Chór wykonywał także Mszę Koronacyjną C-dur W. A. Mozarta, Oratorium „Mesjasz” z orkiestrą Filharmonii Pomorskiej oraz Kantaty J. S. Bacha z orkiestrą kameralną „Capella Bydgostiensis” oraz z Barokową Orkiestrą Bydgoską. Z orkiestrą TOS chór dokonał również prawykonania Oratorium o życiu błogosławionego księdza Stefana Wincentego Frelichowskiego toruńskiej kompozytorki Magdaleny Cynk, a także wykonał jej Tryptyk Pasyjny do słów Wiesława Liseckiego. Chór koncertuje w kraju i za granicą, m.in. w: Szwajcarii, Hiszpanii, Danii, Niemczech, Bułgarii, na Litwie i we Włoszech będąc ambasadorem kultury polskiej.

Osiągnięcia

Chór Kameralny “Akolada” jest wielokrotnym laureatem prestiżowych nagród na międzynarodowych, ogólnopolskich oraz regionalnych konkursach i festiwalach muzyki chóralnej, z których najważniejsze to: 

 • I miejsce oraz Nagroda Specjalna Prorektora ds. Artystycznych Akademii Muzycznej w Bydgoszczy w II Ogólnopolskim Konkursie Pieśni Pasyjnejw Bydgoszczy w 2005 r.
 • I miejsce na X Ogólnopolskim Festiwalu “Cantio Lodziensis” w Łodzi w 2007 r.
 • I miejsce oraz Nagroda Specjalna za Najciekawszą Interpretację Utworu Kaszubskiego na XX Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni o Morzu w Wejherowie w 2008 r.
 • Złoty Dyplom oraz Nagroda Specjalna w III Ogólnopolskim Konkursie”Ars Liturgica” w Gnieźnie w 2008 r.
 • I miejsce w IV Ogólnopolskim Konkursie Pieśni Pasyjnej w Bydgoszczy w 2009 r.
 • Grand Prix, Nagroda za Najlepsze Wykonanie Utworu Współczesnego oraz Nagroda za Najlepsze Wykonanie Kompozycji F. Nowowiejskiego na VIII Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiegow Barczewie w 2009 r.
 • Grand Prix w kategorii Muzyka Współczesna oraz Grand Prix w kategorii Muzyka Sakralna na 44. Międzynarodowym Festiwalu Pieśni Chóralnej w Międzyzdrojachw 2009 r.
 • I miejsce na XII Ogólnopolskim Festiwalu “Cantio Lodziensis” w Łodzi w 2009 r.
 • Dyplom “Tres Bien” na 46. Montreux Choral Festival w Szwajcarii w 2010 r.
 • Złoty Dyplom oraz Nagroda Specjalna Senatora RP w IV Ogólnopolskim Konkursie “Ars Liturgica” w Gnieźnie w 2010 r.
 • I miejsce oraz Nagroda Specjalna w V Ogólnopolskim Konkursie Pieśni Pasyjnejw Bydgoszczy w 2011 r.
 • Grand Prix, Nagroda Specjalna za Najlepsze Wykonanie Utworu Współczesnegoi Nagroda Specjalna za Najlepsze Wykonanie Utworu Muzyki Dawnej oraz Nagroda dla Najlepszego Dyrygenta na X Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie w 2011 r.
 • Grand Prix w Konkursie o Puchar Prezydenta Bydgoszczy w 2011 r.
 • I miejsce i Nagroda Specjalna za Najlepsze Wykonanie Utworu Kompozytora Łódzkiego na XIV Ogólnopolskim Festiwalu “Cantio Lodziensis” w Łodzi w 2011 r.
 • I miejsce i Nagroda za Najlepsze Wykonanie Utworu Obowiązkowegow II Międzynarodowym Konkursie Muzyki Sakralnej “Laudate Dominum” w Wilniena Litwie w 2011 r.
 • Srebrny Dyplom i Nagroda za Najciekawszą Interpretację Utworu Kaszubskiego
  na XXI Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni o Morzu w Wejherowie w 2013 r.
 • Złoty Dyplom w I Międzynarodowym Konkursie Chóralnym „Per Musicam ad Astra” w Toruniu w 2013 r.
 • Grand Prix w Konkursie o Puchar Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiegow Bydgoszczy w 2013 r.
 • Złoty Dyplom i Nagroda dla Najlepszego Dyrygenta w Międzynarodowym Konkursie Chóralnym „Queen of the Adriatic Sea Choral Festival and Competition”w Cattolica we Włoszech w 2014 r.
 • Złoty Dyplom i Nagroda Specjalna za Wykonanie Utworu Polskiego Kompozytoraw II Międzynarodowym Szczecińskim Festiwalu Muzyki Pasyjnej w 2015 r.
 • Złoty Dyplom i Nagroda Specjalna za Wykonanie Utworu Sakralnego
  na V Międzynarodowym Konkursie o „Złota wstęgę Solczy” w Ejszyszkach na Litwie w 2016 r.
 • Grand Prix, Złoty Dyplom w kategorii chórów akademickich i Nagroda Specjalna JM Rektora Akademii Muzycznej w Bydgoszczy w VIII Ogólnopolskim Konkursie Pieśni Pasyjnej w Bydgoszczy w 2017 r.
 • Grand Prix, Złoty Dyplom w kategorii chórów mieszanych i Nagroda dla Najlepszego Dyrygenta w IV Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Chóralnej Cantantes Lubliniensis w Lublinie w 2019 r.

Współpraca

Chór aktywnie uczestniczy w życiu muzycznym Bydgoszczy, współpracując z takimi ośrodkami kultury jak:

 • Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy
 • Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy
 • Centrum Kultury Dwór Artusa w Toruniu
 • Akademia Muzyczna w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Pomorskie Towarzystwo Muzyczne
 • Polski Związek Chórów i Orkiestr
 • Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Bydgoska Szkoła Wyższa 

Chór Kameralny “Akolada” współpracuje z następującymi zespołami i organizacjami: 

 • Chórem Kameralnym AM w Bydgoszczy
 • Chórem Astrolabium w Toruniu
 • Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy
 • Orkiestrą kameralną Capella Bydgostiensis
 • Orkiestrą Symfoników Bydgoskich
 • Orkiestrą Filharmonii Bałtyckiej
 • Toruńską Orkiestrą Symfoniczną
 • Zespołu Wokalnego Studentów AMFN
 • Centrum Kultury „Wiatrak” w Bydgoszczy
 • Orkiestra im. J. Straussa z Bydgoszczy

Zespół cyklicznie bierze udział w wydarzeniach artystycznych takich jak: 

 • Koncerty Maryjne z Różą organizowane przez Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy – od 2010 roku
 • Biesiady Kulturalne Bliny, ekumeniczne spotkania kulturowe organizowane przez Bydgoską Szkołę Wyższą – od 2008 roku
 • Muzyka w Kościele Zbawiciela, prezentujące twórczość młodych kompozytorów regionu, organizowane przez Ewangelickie Towarzystwo Kulturalno-Oświatowew Bydgoszczy – od 2014 roku
 • Festiwal Muzyki Współczesnej organizowany przez Kujawsko-Pomorski Związek Kompozytorów Polskich oraz Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy – od 2013 roku
 • Bydgoski Festiwal Muzyczny „Musica Antiqua Europae Orientalis” – od 2014 roku  

Dyrygent

Renata Szerafin- Wójtowicz

Dyrygent, chórmistrz, pedagog. W 2012 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej – dyrygentura. Profesor uczelni na Wydziale Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.

Jest dyrygentem Chóru Dziecięcego „Gioia di Cantare” oraz Chóru Młodzieżowego „Semper Iuvenes” Zespołu Szkół Muzycznych w Toruniu, a także współzałożycielem i dyrygentem Chóru Kameralnego „Akolada” działającego przy Bydgoskiej Szkole Wyższej. Prowadzi wykłady i warsztaty dla dyrygentów I chórów oraz bierze udział jako prelegent w ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych poświęconych chóralistyce. Jest członkiem Rady Artystycznej bydgoskiego oddziału PZCHiO.

Uczestniczy w pracach jury konkursów chóralnych w kraju i za granicą. Jest pomysłodawcą i dyrektorem artystycznym Ogólnopolskiego Konkursu i Festiwalu Chóralnego „Musica in Urbe” w Bydgoszczy. 

Z prowadzonymi przez siebie zespołami koncertuje w kraju i za granicą, m.in. we Włoszech, Szwajcarii, Holandii, Niemczech, Czechach, Bułgarii, Grecji, Norwegii, Belgii, Francji, Hiszpanii, Portugalii, Austrii, Danii i na Litwie. Ponad 160 razy zdobywała prestiżowe nagrody na konkursach chóralnych, w tym kilkanaście nagród Grand Prix. Jej interpretacjom kompozycji chóralnych kilkadziesiąt razy zostały przyznane nagrody specjalne za najlepsze wykonanie. Wielokrotnie otrzymała Nagrodę dla Najlepszego Dyrygenta. Trzykrotnie – w 2000, 2003 I 2015 r. – została wyróżniona Nagrodą Prezydenta Miasta Torunia za szczególne osiągnięcia. W 2001 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego uhonorował ją Odznaką dla Zasłużonego Działacza Kultury, a w 2017 r. – Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. W 2018 r. została odznaczona Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej .

Aktualności

Wydarzenia

Świąteczne kolędowanie

Świąteczne kolędowanie

W tym roku mieliśmy okazję wyjątkowo przygotować się do Świąt Bożego Narodzenia. 22 grudnia odbył się nasz koncert świąteczny w ICF Bydgoszcz. Zabrzmiały kolędy polskie, a także francuskie, rosyjskie, ukraińskie i angielskie pieśni bożonarodzeniowe. Kolejne koncerty już wkrótce. A póki co życzymy wszystkim Wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz wielu skukcesów w nadchodzącym 2020 Roku!

czytaj dalej
Wygrana na Cantantes Lublinensis

Wygrana na Cantantes Lublinensis

Przywieźliśmy Grand Prix, Złoty Dyplom w kategorii chórów mieszanych i Nagrodę dla Najlepszego Dyrygenta w IV Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Chóralnej Cantantes Lubliniensis w Lublinie, który odbył się w listopadzie 2019r.

czytaj dalej
Musica in Urbe

Musica in Urbe

„Musica in Urbe” to wydarzenie skierowane do Chórzystów z całej Polski, a także do lokalnej społeczności. Zgodnie ze swoją nazwą ma promować śpiew chóralny w mieście. Chcemy także promować miasto Bydgoszcz wśród artystów z całego kraju.

czytaj dalej