Aktualności

Chór Kameralny Akolada

Koncert Musica et Verba Sacra to przedsięwzięcie łączące wyszukane słowo oraz muzykę na najwyższym poziomie. Organizatorzy chcą zaprezentować słuchaczom najbardziej wartościowe dzieła muzyki wokalnej oraz instrumentalnej pochodzące z różnych epok. Nadto podczas koncertu słuchacze doświadczą muzyki tworzonej w czasie rzeczywistym – muzyki improwizowanej. Improwizatorem będzie organista dr ha. Tomasz Orlow, który zagra na odrestaurowanych zabytkowych organach Paula Voelknera z 1906 roku – Wybitnego bydgoskiego organmistrza. W części wokalnej wystąpi Chór Kameralny Akolada Bydgoskiej Szkoły Wyższej, pod kierownictwem dr hab. Renaty Szerafin-Wójtowicz. Głównym celem inicjatywy jest promocja muzyki na najwyższym poziomie wykonawczym przy równoczesnej dbałości o dziedzictwo kulturowe Bydgoszczy.